Trenger du vaktmester?

Eiendom Consult har bred kunnskap om hva det vil si å ha Forvaltning, Drift – og Vedlikehold av eiendom.

Vaktmestertjenester og vedlikehold

Eiendom Consult har bred kunnskap om hva det vil si å ha Forvaltning, Drift – og Vedlikehold (FDV) av eiendom.

Det er de samme kriteriene for en eiendom med enebolig og hage, som en eiendom med blokk med flere leiligheter eller rekkehus/enebolig-i-rekke og felles hage. I grunnen må alle rørføringer være åpne slik at det som skal gjennom passerer fint uten å sette seg fast i røret. Dette gjelder drens og avløpsrør. Acodrain, sandfang og kummer må bli sett over slik at overvann renner bort uten å danne oversvømmelse. Våre medarbeider har mange års erfaring fra anleggsbransjen å legge ned rør i grunn, alt fra store avløpsrør til strømkabel og inngraving av kabel så som lysefiberkabel.

Utebelysning

Utebelysning er viktig spesielt når det er høst og vinter. Derfor kontrollerer vi lyskildene ukentlig hos kunder, slik at det er god belysning til enhver tid.

Dersom det er behov hjelper vi kunde til å finne løsninger slik at lamper eller andre lyskilder plasseres på en måte som gir den effekt som kunde ønsker.

Takrenner og nedløp

Takrenner og nedløp krever tilsyn hver høst og vår. Da renser vi renner på taket slik at regnvannet ikke renner over kanten.

Nedløpet spyles med høyt trykk slik at løv og smågreiner fra omkringliggende trær ikke danner hinder for fri flyt av takvann.

Taksjekk

Taksjekk trengs hvert år, dette for å ha kontroll med takets tilstand. Det er ikke lett mange ganger å se fra bakkenivå.

Eiendom Consult AS ordner oss med det nødvendige utstyr for å kunne utføre en årlig kontroll av taket. Vi ser over om sluker på flate tak er tette. En tett sluk kan forårsake mye vann på taket som ikke er bra for oppbygning av tak. Vi renser og påser at nett over sluk er intakt og hindrer løv og annet skitt og komme i nedløpet. Sjekker at takpapp og gesimsbeslag er hele og tette. Saltak blir sjekket at takstein er hel og OK. Fuglebånd ligger slik at ikke fugler kommer inn noen steder. Kontrollerer gjennomføringer i tak som pipe og lufteventiler er tettet skikkelig. Når taksjekk er gjort får kunde en skrevet rapport.

Det er viktig å holde regn ute fra bygninger, derfor tilbyr vi våre kunder en sjekk av membraner og tilhørende sluker på terrassen og på garasjeanlegg. Vi kontrollerer, utfører og gir skriftlig rapport på arbeidet slik at dette kan dokumentere hva som er gjort og hvorfor til fremtidig huseier/byggherre.

Det er viktig å ha en kontinuerlig vedlikeholdsplan på bygninger, da ivaretas bygningskonstruksjonen på en bærekraftig måte. Kostnader blir lavere og verdier forvaltes bedre. Da er det viktig å få et konkret overblikk over hva som trengs til akkurat din bolig, dette kan vi hjelpe med.

Vi kontrollerer vann – og ventilasjonsanlegg for kunder, da påser vi at dersom filter må skiftes eller service må foretas gir vi oppdragsgiver skriftlig rapport på utført arbeid av fagperson.

Vi har godkjente lekeplasskontrollører

Samtlige i Eiendom Consult har tatt Lekeplasskontrollør kurs, denne kompetansen gjør at eier av lekeapparat skal være trygg på at vi kan bidra til sikre lekeplasser for barn.