Konsulent og prosjektledelse

Vi hjelper deg med tjenester innenfor bygg og anlegg, utemiljø og lekeplass. 

Prosjektledelse/konsulent

Kommunikasjon er å høre budskapet fra den som sender. I vårt tilfelle vil det si at Eiendom Consult AS hører hva ønsket til kunden er.

Vi forteller ut fra vår erfaring hvordan arbeidsoperasjoner må gjøres for at best mulig resultat blir oppnådd. Dialog er viktig og derfor nøkkelen for å kunne gjennomføre et prosjekt fra A til Å. Kunnskap og bred erfaring gjør at Eiendom Consult kan være en god partner slik prosjektet har minimalt med uforutsette hendelser og unødvendige stopp. Sammen med våre underleverandører blir kunden ivaretatt. Dokumentasjon blir levert kunde ved produktets ferdigstillelse.

Bygg & anlegg

Rammer rundt hagen er viktig. Avgrenser området og ivaretar bruken som er ønsket. Gjerder og rekkverk kan utføres på mange måter, eksempelvis liggende eller stående spiler, tett gjerde eller tradisjonelt stakittgjerde.

Opparbeidelse av plen og terrasse innebærer å legge sluttproduktet på et godt grunnlag. Det vil si at drenering må være ivaretatt slik at overvann ikke ligger på ferdigplenen/plattingen. Grave ut jord og legge grus/pukk er godt egnet tiltak for drenering av underlaget til plen, terrasse, vinterhage/utestue.

Utemiljø

Vi hjelper dere med planlegging, utarbeidelse av materiallister til det ferdige prouktet og utførelse av prosjektet. Et utemiljø består av flora som blomster, busker og trær, samt element av stein- og treprodukt. Kombinasjon av disse elementene utgjør et utemiljø mennesker skal trives i. Sammspill med naturen er viktig i dagens samfunn hvor insekter og fugler ivaretar

For å ivareta insekter og fugler i dagens moderne byer er det viktig å tenke hvordan det grønne miljøet ser ut. Tilrettelegges dette riktig vil bier og andre insekter trives og dermed bidra til en naturlig syklus.

Les mer >>

Lekeplass

Kontroll av lekeplass

Vi kan dekke opp begge forskriftene. Samtlige i Eiendom Consult har tatt Lekeplasskontrollør kurs, denne kompetansen gjør at eier av lekeapparat skal være trygg på at vi kan bidra til å sikre lekeplasser for barn. 

Les mer >>

Vi har godkjente lekeplasskontrollører

Samtlige i Eiendom Consult har tatt Lekeplasskontrollør kurs, denne kompetansen gjør at eier av lekeapparat skal være trygg på at vi kan bidra til sikre lekeplasser for barn.